• English

Praktyki i staże

Instytut Lotnictwa utrzymuje stały kontakt z wyższymi uczelniami technicznymi w kraju i zagranicą. Stwarzamy możliwości odbycia u nas praktyk czy staży studentom, ściśle w dziedzinach będących przedmiotem naszej działalności.
W celu określenia takich możliwości i ustalenia tematyki praktyk prosimy kontaktować się z Głównym Specjalistą Instytutu Lotnictwa.

Kontakt:
Główny Specjalista
dr inż. Zbigniew Pągowski
tel.: 0 22 846 37 12
e-mail: zbigniew.pagowski@ilot.edu.pl

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w Instytucie Lotnictwa teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883).”
Oferty nie zawierające oświadczenia nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatów na praktyki w EDC prosimy o przesłanie swoich dokumentów przez formularz aplikacyjny.