• English

Prawa do doktoryzowania dla Instytutu Lotnictwa

0

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Instytutowi Lotnictwa w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Pierwsze przewody doktorskie zostaną otwarte jeszcze w tym roku.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 1 grudnia 2015 o 12:56:01 [aktualna wersja] przez admin
  • 1 grudnia 2015 o 12:56:01 przez Katarzyna Wrona
  • 17 sierpnia 2015 o 19:56:37 przez admin