• English

Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w 2016 roku.

0

numer sprawy: 133/DE/Z15                                                                                                                     Data:08.12.2015

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 133/DE/Z/15) na prenumeratę prasy krajowej i zagranicznej w 2016 roku, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 23 grudnia 2015 o 08:51:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 10:35:52 przez admin
  • 8 grudnia 2015 o 10:33:54 przez admin
  • 8 grudnia 2015 o 10:31:03 przez admin