• English

Projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na:

Wykonanie projektu, dostawę, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.