• English

Projekt PULCHER

0

Na początku roku 2013 Pracownia Technologii Kosmicznych rozpocznie prace w nowym projekcie finansowanym z FP7 SPACE, o nazwie PULCHER (skrót od Pulsed Chemical Rocket with Green High Performance Propellants). Projekt ten dotyczy prac badawczych nad nowym typem silnika rakietowego wykorzystującego zjawisko zaczerpnięte z żuka bombardiera. Dzięki pracy impulsowej oraz niskiemu ciśnieniu w zbiornikach materiału pędnego nowy typ systemu napędowego (silnik, system zasilania, zbiorniki, itd.) charakteryzował się będzie mniejszą masą i większymi osiągami niż obecnie stosowane silniki rakietowe na ciekły materiał pędny. Pracownia Technologii Kosmicznych będzie odpowiedzialna za badania samozapłonu H2O2 z wybranymi paliwami oraz za dostarczanie H2O2 do miejsca testów badanego demonstratora.

Więcej o 7 programie ramowym można przeczytać tutaj

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 2 grudnia 2015 o 12:47:20 [aktualna wersja] przez admin
  • 2 grudnia 2015 o 12:47:20 przez Katarzyna Wrona
  • 26 lipca 2015 o 22:53:25 przez admin