Aktualne projekty

Instytut Lotnictwa współpracuje z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi z krajów Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Oprócz prac o charakterze komercyjnym braliśmy udział lub aktualnie uczestniczymy w następujących projektach badawczych:

RSS i Twitter

RSS