• English

Horyzont2020

HYPROGEO – Hybrid Propulsion Module for transfer to GEO orbit

Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Florczuk
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 331
E-mail: wojciech.florczuk[at]ilot.edu.pl
Termin realizacji: 01.02.2015 – 31.01.2018

SAT-AM – More Affordable Small Aircraft Manufacturing – projekt realizowany w ramach programu CleanSky2, finansowany z programu unijnego Horyzont2020. Konsorcjum: Instytut Lotnictwa – koordynator, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., EUROTECH Sp. z o.o., SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, P.W. „Metrol” Dariusz Dąbkowski, ULTRATECH Sp. z o.o., ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski S.A., Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Guła
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 420
E-mail: pawel.gula[at]ilot.edu.pl
Termin realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2021
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: CleanSky2
Konsorcjum: Instytut Lotnictwa – koordynator, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., EUROTECH Sp. z o.o., SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, P.W. „Metrol” Dariusz Dąbkowski, ULTRATECH Sp. z o.o., ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski S.A., Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

DREAM – Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft

Koordynator projektu: mgr inż. Arkadiusz Gawlik
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 856
E-mail: arkadiusz.gawlik[at]ilot.edu.pl
Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2021
Instytucja finansująca: KE
Nazwa programu: Clean Sky 2
Konsorcjum: Instytut Lotnictwa, czeski instytut badawczo-rozwojowy VZLU (Výzkumný a zkušební letecký ústav) oraz czeska firma zajmująca się wytwarzaniem elementów kompozytowych LA Composite