• English

POiG

stopka

Aktualne projekty badawcze realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 

HESOFF 2013-2017Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP). Projekt HESOFF współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kierownik projektu: dr inż. Jan Kotlarz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 835
e-mail: jan.kotlarz[at]ilot.edu.pl

Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie

Kierownik projektu:dr inż. Antoni Niepokólczycki
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 524, 546
e-mail: antoni.niepokolczycki[at]ilot.edu.pl

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Kierownik projektu: dr Jerzy Żółtak
tel.: (+ 48) 22 846 38 22
e-mail: jerzy.zoltak[at]ilot.edu.pl

OTEST – Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalczyk
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 329
e-mail: piotr.kowalczyk[at]ilot.edu.pl

 

ARCHIWALNE

Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła

Kierownik projektu: dr inż. Antoni Niepokólczycki

Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych

Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kajka

Nowoczesny wirnik autorotacyjny

Kierownik projektu: mgr inż.Tomasz Szczepanik

Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT

Kierownik projektu: mgr inż. Kamil Gliniewski

Sieciowe Laboratorium Badań Flatterowych

Kierownik projektu: dr inż. Antoni Niepokólczycki

Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

TEBUK – Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych

Kierownik projektu: dr inż.Daniel Szeląg

Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłata

Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Krzymień