• English

Sieciowe Laboratorium Badań Flatterowych

flatter-300x300
We współpracy z Politechniką Poznańską rozpoczęły się prace badawcze nad opracowaniem metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie. Celem projektu jest opracowanie narzędzia znajdującego bezpośrednio zastosowanie w procesie certyfikacji produkcji samolotów, zwiększającego bezpieczeństwo prób flatterowych w locie oraz skracające czas ich przeprowadzenia, co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji samolotów.

Będzie to rozwiązanie innowacyjne w skali światowej, bezpośrednio oddziałujące na przemysł lotniczy, który otrzyma możliwość wdrożenia wyników badań w procesie produkcji samolotów.

Kierownikiem 14 osobowego „Sieciowego Laboratorium Badań Flatterowych” w Instytucie Lotnictwa został dr inż. Antoni Niepokólczycki.

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

stopka