Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata zagranicznych i krajowych czasopism

0

10 grudnia 2010 r.
Nasz znak: 59/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr postępowania 59/DF/Z/10, na roczną prenumeratę zagranicznych i krajowych czasopism dla Instytutu Lotnictwa, zgodnie z założeniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:27 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:19 przez admin