• English

Przetarg na wywóz odpadów stałych o kodzie 20 03 01

0

Nasz znak: 18/DF/Z/10        Data: 31.03.2011 r

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 18/DF/Z/11, na wywóz odpadów stałych (komunalnych) o kodzie 20 03 01, zgromadzonych w kontenerach, stanowiących własność Zleceniobiorcy, które znajdują się na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa oraz Hotelu Pracowniczego Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa, jak i wywóz nieczystości płynnych (ścieków) z szamba znajdującego się na terenie Hotelu Pracowniczego, Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa,


Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:18 przez admin