Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. “Opracowanie technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych z preimpregnatów węglowych z pominięciem procesu autoklawowego”

0

Sygnatura sprawy: 22/DE/Z/2016, Data: 03.03.2016

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. “Opracowanie technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych z preimpregnatów węglowych z pominięciem procesu autoklawowego”, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji