• English

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 2.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

0

Nasz znak: 21/DU/Z/14          Data 18.06 .2014 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 21/DU/Z/14 na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 2.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegozgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:10 przez admin