• English

Przeprowadzenie dedykowanego szkolenia z zakresu modelowania procesów spalania w pakiecie ANSYS Fluent.

0

znak sprawy: 22/ZK/AZLK/17                                                         Warszawa, dnia 28.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) oraz w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii silników rakietowych nowej generacji” Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert, na przeprowadzenie dedykowanego szkolenia z zakresu modelowania procesów spalania w pakiecie ANSYS Fluent.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 maja 2017 o 14:39:57 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 12 maja 2017 o 14:39:57 przez Ludwika Domżał
  • 12 maja 2017 o 14:29:39 przez Ludwika Domżał
  • 12 maja 2017 o 14:06:06 przez Joanna Pieniążek
  • 28 kwietnia 2017 o 14:18:22 przez Ludwika Domżał