• English

Przetarg na wykonanie stoiska badawczego

0

Nasz znak: 10/DF/Z/11        Data: 17.02.2011 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 10/DF/Z/11, na wykonanie stoiska badawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:27 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:18 przez admin