• English

Przetarg nieograniczony – świadczenie usług cateringowych na rzecz Instytutu Lotnictwa

0

Znak sprawy: 19/DE/Z/2016                                                     Data 15.04.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 19/DE/Z/2016, na świadczenie usług cateringowych na rzecz Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.