• English

Przetarg nieograniczony – Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż dodatkowej suwnicy o udźwigu Q=60t w hali HPT

0
  1. Znak sprawy: 35/ZA/AZAZ/2016                                                     Data 22.04.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 35/ZA/AZAZ/2016 na Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż dodatkowej suwnicy o udźwigu Q=60t w hali HPT zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.