• English

Przetarg nieograniczony – Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium w Instytucie Lotnictwa

0

Znak sprawy: 32/ZA/AZAZ /2016                                                     Data 15.04.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 32/ZA/AZAZ/2016, na Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium  w Instytucie Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji