• English

Remont hali budynku H2, znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa

0

9 sierpnia 2010 r.
Nasz znak: 27/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o nr postępowania 27/DF/Z/10, na remont hali budynku H2, znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:28 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:21 przez admin