Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na rzecz Instytutu Lotnictwa

0

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 09/DE/Z/16, pn. rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na rzecz Instytutu Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.a

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.