• English

Roboty budowlane w ramach inwestycji: „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych” wraz z przyłączami i infrastrukturą oraz pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 47 /DU/Z/12                         Data:  30.10.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 47/DU/Z/12, na roboty budowlane w ramach inwestycji: „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych” wraz z przyłączami i infrastrukturą oraz  pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:22 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:14 przez admin