Roczna prenumerata zagranicznych i krajowych czasopism dla Biblioteki Instytutu Lotnictwa na 2013 rok, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 54/DU/Z/12                              Data:  30.11.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr  postępowania  54/DU/Z/12, na roczną  prenumeratę  zagranicznych i krajowych czasopism dla Biblioteki Instytutu Lotnictwa na 2013 rok, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:14 przez admin