• English

Roczna prenumerata zagranicznych i krajowych czasopism dla Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

0

Nasz znak:  51/DF/Z/11       Data: 13.12.2011 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  nr postępowania  51 /DF/Z/11, na roczną  prenumeratę  zagranicznych i krajowych czasopism dla Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:17 przez admin