• English

Rozbudowa posiadanego sterownika MTS FlexTest 60 poprzez dostawę 2 kanałów oraz modułów We /Wy analogowego, wymianę procesora oraz instalację nowego oprogramowania; Dostawa: sterownika MTS FlexTest 40Controller Components, systemu do osiowania ram wytrzymałościowych MTS, Ekstensometru MTS wraz z przewodami do podłączenia ekstensometru.

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Rozbudowę posiadanego sterownika MTS FlexTest 60 poprzez dostawę 2 kanałów oraz modułów We /Wy analogowego, wymianę procesora oraz instalację nowego oprogramowania;

Dostawę: sterownika MTS FlexTest 40Controller Components, systemu do osiowania ram wytrzymałościowych MTS, Ekstensometru MTS wraz z przewodami do podłączenia ekstensometru.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 3 stycznia 2018 o 15:29:10 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 3 stycznia 2018 o 15:26:49 przez Anna Bartkowska
  • 21 grudnia 2017 o 11:27:29 przez Anna Bartkowska
  • 15 grudnia 2017 o 16:05:14 przez Anna Bartkowska