• English

Rozszerzenie posiadanej licencji sieciowej oprogramowania Matlab o następujące moduły: Image Processing Toolbox oraz Computer Vision System Toolbox.

0

znak sprawy: 14/ZK/AZLK/17                                                      Warszawa, dnia 04.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozszerzenie posiadanej licencji sieciowej oprogramowania Matlab o następujące moduły: Image Processing Toolbox oraz Computer Vision System Toolbox.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania, które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 kwietnia 2017 o 07:34:32 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 4 kwietnia 2017 o 07:34:32 przez Ludwika Domżał
  • 4 kwietnia 2017 o 07:32:36 przez Ludwika Domżał