Regulamin oraz klauzula informacyjna

I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ilot.edu.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.

3. Dane teleadresowe:
 

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (+48) 022 846 00 11 wew. 435
fax: (+48) 022 846 44 32
NIP 525-000-84-94
KRS: 0000034960

Nr konta PKO SA : 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760


4. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Wyślij zamówienie".

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wymaganych danych teleadresowych, w przypadku firm wraz z poprawnie podanym numerem NIP. Zamówienie, w którym nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będzie realizowane.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty i niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Instytut Lotnictwa zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

5. Instytut Lotnictwa zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

6. Ceny w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Instytut Lotnictwa wystawia fakturę VAT na podstawie złożonego i opłaconego zamówienia, aby otrzymać papierową fakturę VAT należy poprawnie podać dane teleadresowe – w przypadku firm wraz z numerem NIP oraz odznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT" w formularzu zamówienia.

 

8. Na podstawie złożonego i opłaconego zamówienia Instytut Lotnictwa wystawia fakturę VAT zapisaną w postaci pliku PDF, na życzenie wysyłaną e-mailem do Kupującego, w przypadku chęci otrzymania faktury VAT w formie papierowej prosimy o odznaczenie kratki "Chcę otrzymać fakturę VAT" w formularzu zamówienia.

 

9. Wysyłka zamówienia następuje po otrzymaniu informacji o wpłacie i wystawieniu faktury VAT przez Dział Rozliczeń. Dział Wydawnictw po otrzymaniu faktury VAT przekazuje zamówienie do wysyłki, a w przypadku odbioru osobistego powiadomi telefonicznie lub e-mailem Kupującego o możliwości odbioru zamówienia. Paczki i przesyłki  wysyłane są w poniedziałki, środy i piątki. Jeśli chcą Państwo wybrać wysyłkę zagraniczną prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów (tel. 22 846 00 11 wew. 435)

10. Celem przyspieszenia realizacji zamówienia proponujemy przesłać skan wpłaty, PDF na adres: renata.peplowska@ilot.edu.pl

11. Administrator sklepu oczekuje na potwierdzenia wpłaty 14 dni od chwili złożenia zamówienia, po tym czasie zamówienia nieopłacone będą anulowane.

12. System sklepu oblicza automatycznie wagę zamówionych produktów i koszt transportu (dla usług Poczty Polskiej). Prosimy wybrać odpowiednią opcję: list lub paczka, przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa.

13. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny: 22 846 00 11 wew. 435.

14. Każdemu klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru do 14 dni (od otrzymania przesyłki) bez podawania przyczyny. Prawo dotyczy konsumentów, których zakupy przekroczą 50,00 zł. Zwrotu dokonuje kupujący na swój koszt odsyłając na adres Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa. W przypadku otrzymania wadliwego towaru klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy lub jego wymiany. W takiej sytuacji prosimy o kontakt ze sklepem.

Regulamin zgodny z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014. Dz.U. 2014 poz.827

                                                                                                                                                                                                                ….………………

                                                                                                                                                                                                              (miejscowość i data)

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz wysyłki zakupionych przedmiotów, a w przypadku  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera - w celu jego wysyłki.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b),
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą udostępniane Poczcie Polskiej S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 oraz firmom kurierskim w celu dokonania wysyłki zakupionych przedmiotów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
w celu wysyłki newslettera – przez okres obowiązywania tej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera może być ona cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości dokonywania zakupów w sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera – brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: robert.owerczuk@ilot.edu.pl

Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa © 2019