• English

Spotkanie Zarządu EREA w Instytucie Lotnictwa

0

3 lipca bieżącego roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie Zarządu EREA (Association of European Research Estabilishment). Członkami  stowarzyszenia są najważniejsze europejskie ośrodki naukowe i badawcze zajmujące się rozwojem technologii lotniczych. W spotkaniu brali udział przedstawiciele CIRA (The Italian Aerospace Research Center), ONERA (Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales), DLR (Deutschland für Luft- und Raumfahrt), Foi (Totalförsvarets ForskningsInstitut Sweden), CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA) oraz Instytutu Lotnictwa – gospodarza spotkania.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 sierpnia 2015 o 19:59:52 [aktualna wersja] przez admin
  • 17 sierpnia 2015 o 19:57:38 przez admin