• English

Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa

0

Znak sprawy: 11/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż 209 000 euro na: Sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 kwietnia 2017 o 13:50:44 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 27 kwietnia 2017 o 13:50:44 przez Edyta Sitnik
  • 14 kwietnia 2017 o 14:15:47 przez Edyta Sitnik
  • 11 kwietnia 2017 o 11:18:28 przez Edyta Sitnik
  • 11 kwietnia 2017 o 11:06:05 przez Edyta Sitnik
  • 7 kwietnia 2017 o 16:43:21 przez Edyta Sitnik
  • 7 kwietnia 2017 o 16:38:23 przez Edyta Sitnik
  • 28 marca 2017 o 13:17:47 przez Edyta Sitnik
  • 27 marca 2017 o 15:04:19 przez Elwira Grotek