• English

Sukcesywne świadczenie usług obsługi strzałowej

0

Nr sprawy: 09/ZZ/AZLZ/2017

Zamawiający informuje, że Instytut Lotnictwa informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na sukcesywne świadczenie usług obsługi strzałowej.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. przedmiotem zamówienia jest usługa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, która nie służy prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 20 czerwca 2017 o 12:23:57 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 20 czerwca 2017 o 12:23:57 przez Elwira Grotek
  • 15 lutego 2017 o 15:38:55 przez Elwira Grotek