• English

świadczenie przez ubezpieczyciela na rzecz Instytutu Lotnictwa usługi grupowego ubezpieczenia na życie

0

Znak sprawy: 57/ZA/AZAZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 57/ZA/AZAZ/2016 na świadczenie przez ubezpieczyciela na rzecz  Instytutu Lotnictwa usługi grupowego ubezpieczenia na życie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.