• English

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Instytutu Lotnictwa i członków ich rodzin (inne osoby objęte pakietami)

0

Nasz znak: 13/DU/Z/15                Data 23.02.2015 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 13/DU/Z/15) na „Świadczenie usług medycznych dla pracowników Instytutu Lotnictwa i członków ich rodzin (inne osoby objęte pakietami)” zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:17 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:06 przez admin