• English

Świadczenie usług ubezpieczenia na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 13/DU/Z/14             Data 21.02 .2014 r.

 

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 13/DU/Z/14 na świadczenie usług ubezpieczenia na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:20 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:11 przez admin