• English

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz sprzątania i utrzymania terenu zewnętrznego Instytutu Lotnictwa w Warszawie

0

 

Nasz znak: 29/DU/Z/14           Data 03.06 .2014r.                

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 29/DU/Z/14 na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach oraz sprzątania i utrzymania terenu zewnętrznego Instytutu Lotnictwa w Warszawie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:10 przez admin