• English

Świadczenie usługi o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz osób towarzyszących i dzieci, w postaci pakietu w ramach comiesięcznego abonamentu.

0

Nr sprawy: 15/ZZ/AZLZ/2017          Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017r.

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usługi  o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci, w postaci pakietu w ramach comiesięcznego abonamentu. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizowaniu usług będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku, stanowiącym Załącznik  nr 2  do niniejszej Informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 23 listopada 2017 o 09:03:21 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 23 listopada 2017 o 09:02:02 przez Joanna Niewczas
  • 21 listopada 2017 o 11:41:35 przez Joanna Niewczas
  • 29 sierpnia 2017 o 17:31:20 przez Anna Bartkowska