5/ZZ/AZLZ/2018 Świadczenie usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci.

0

znak sprawy: 5/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi  o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./, o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 czerwca 2018 o 10:43:59 [aktualna wersja] przez Joanna Niewczas
  • 5 czerwca 2018 o 10:43:59 przez Joanna Niewczas
  • 1 marca 2018 o 14:09:19 przez Piotr Nowogrodzki
  • 26 lutego 2018 o 13:23:57 przez Joanna Niewczas
  • 22 lutego 2018 o 12:15:43 przez Joanna Niewczas
  • 22 lutego 2018 o 12:12:56 przez Joanna Niewczas