• English

Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa

0

Sygnatura postępowania: 36/ZA/AZAZ/2016 Data: 25.05.2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Pzp, o sygnaturze postępowania 36/ZA/AZAZ/2016 pn. świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 13 stycznia 2017 o 14:04:48 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 13 stycznia 2017 o 14:04:28 przez Elwira Grotek