• English

Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa

0

Sygnatura sprawy: 56/ZA/AZAZ/2016

Data:27.07.2016

Działając w oparciu o Ustawę Prawo zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Pzp, pn. Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.