• English

Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie

0

Postępowanie nr 39/DE/Z/15

Data: 11.06.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 39/DE/Z/15) na  Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie   zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji