• English

Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie

0

Postępowanie nr 28/DE/Z/15                                     Data: 12.05.2015

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 28/DE/Z/15) na  Świadczenie usługi serwisu urządzeń technologicznych procesu wytwarzania sprężonego powietrza w Instytucie Lotnictwa w Warszawie   zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:03 przez admin