• English

system akwizycji i archiwizacji danych do oprogramowania LabView-National Instrument

0

                 znak sprawy: 41/ZK/AZLK/17                         Warszawa dnia 10.08.2017

Działając w oparciu o art.4 d ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004(Dz.U. z 2016r. poz.1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. system akwizycji i archiwizacji danych do oprogramowania LabView-National Instrument

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu akwizycji i archiwizacji danych do oprogramowania LabView- National Instrument, która będzie służyła  wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym  i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 sierpnia 2017 o 06:58:51 [aktualna wersja] przez Elżbieta Siwek
  • 22 sierpnia 2017 o 06:58:51 przez Ludwika Domżał
  • 22 sierpnia 2017 o 06:58:24 przez Ludwika Domżał