Kategoria: bezzałogowce

[wc_tabgroup layout=”box”] [wc_tab title=”Badania”] Badania elementów konstrukcji Wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe Wytrzymałościowe badania dynamiczne…

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa dynamicznie rozwija swoja bazę badawczo-naukowa i inżynieryjną. Prawie 30…

Zasadniczym celem działania porozumienia kooperacyjnego „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” jest stymulowanie działań…