Kategoria: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Zasadniczym celem działania porozumienia kooperacyjnego „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” jest stymulowanie działań…