Kategoria: pracownicy

dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski   Zainteresowania naukowe: Numeryczna symulacja nanostruktur, ich defektów, powierzchni międzyfazowych, materiałów z…

dr inż. Zbigniew Skorupka Zainteresowania naukowe: Projektowanie, budowa i badania podwozi lotniczych i hamulców, materiały…

dr hab. inż. Cezary Szczepański – profesor Instytutu Lotnictwa Zainteresowania naukowe: Systemy sterowania lotem, symulatory…

dr Katarzyna Kubiak-Siwińska Zainteresowania naukowe: Odbicia spektralne roślinności i możliwości wykorzystania w monitoringu teledetekcyjnym biomasy,…