Kontakt

Instytut Lotnictwa
Centrum Technologii Kosmicznych
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

p.o. Kierownika Zakładu Teledetekcji
mgr inż. Mariusz Kacprzak
tel.:+48 22 846 00 11 w. 835
faks: +48 22 846 44 32
mariusz.kacprzak@ilot.edu.pl

Administracja
mgr inż. Agnieszka Pośpieszczyk
tel.:+48 22 846 00 11 w. 834
agnieszka.pospieszczyk@ilot.edu.pl

Administracja
mgr inż. Katarzyna Dorosz
tel.:+48 22 846 00 11 w. 847
katarzyna.dorosz@ilot.edu.pl

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych
mgr inż. Mariusz Kacprzak
tel.:+48 22 846 00 11 w. 835
mariusz.kacprzak@ilot.edu.pl

Napędy hybrydowe
mgr inż. Anna Mazur
tel.:+48 22 846 00 11 w. 835
anna.mazur@ilot.edu.pl

Geologia Marsa
dr Natalia Zalewska
tel.:+48 22 846 00 11 w. 835
natalia.zalewska@ilot.edu.pl

Analizy spektralne
Jan Kotlarz
tel.:+48 22 846 00 11 w. 835
jan.kotlarz@ilot.edu.pl

Premium Wordpress Themes by UFO Themes