• English

Umowa o współpracy Instytutu Lotnictwa i Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy projekcie ASCOS

0

W dniu 2 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego została podpisana umowa o współpracy między Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Instytutem Lotnictwa przy projekcie Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems (ASCOS). Głównym celem projektu jest rozwój procedur certyfikacyjnych wraz z wspierającymi ten proces narzędziami zapewnienia bezpieczeństwa w kierunku ułatwienia procesu certyfikacji oraz poprawy bezpieczeństwa systemów i operacji. Jest on realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Porozumienie zawarte między Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Panem Piotrem Ołowskim i Dyrektorem Instytutu Lotnictwa Panem Witoldem Wiśniowskim przewiduje aktywny udział ekspertów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Instytutu Lotnictwa w realizacji projektu.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 1 grudnia 2015 o 20:27:45 [aktualna wersja] przez admin
  • 1 grudnia 2015 o 20:27:45 przez Katarzyna Wrona
  • 17 sierpnia 2015 o 19:57:21 przez admin