• English

Usługa stałej konserwacji i przeglądów, oraz awaryjnych napraw urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114

0

znak sprawy: 78/ZZ/AZLZ/16

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 78/ZZ/AZLZ/16 na: Wykonywanie usługi stałej konserwacji i przeglądów, oraz awaryjnych napraw urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 11 stycznia 2017 o 14:01:12 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 11 stycznia 2017 o 14:01:12 przez Elwira Grotek