• English

Własne i 7PR

Projekty własne

 

„Bezzałogowy śmigłowiec – robot do zadań specjalnych” – projekt rozwojowy realizowany przez Zespół Liderów Projektów w konsorcjum z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz WZL-1, pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Kazimierza Szumańskiego. Więcej…

Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód terenowych – projekt badawczy realizowany przez Zespół Liderów Projektów, pod kierownictwem dra inż. Jarosława Stanisławskiego.

Turbine for Turboshaft Engine Demonstrator”– projekt realizowany jest w ramach programu sektorowego INNOLOT więcej…

MOSUPSDynamicznie podobny MOdel Samolotu w Układzie Połączonych Skrzydeł – projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Lotnictwa – lider, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, MSP, Politechnika Warszawska, pod kierownictwem dr hab. inż. Cezarego Galińskiego więcej…

„STARLET – program badawczy finansowany przez konsorcjum Clean Sky Joint Undertaking. Instytut jest jedynym uczestnikiem-wykonawcą w tym programie. Koordynatorem projektu Clean Sky STARLET w Instytucie Lotnictwa jest dr inż. Janusz Sznajder więcej…

„Butterfly Wing – przedmiotem projektu są oryginalne prace badawcze, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o zastosowaniu materiału magnetoreologicznego w klapce mechanicznej. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.  Kierownikiem projektu jest dr inż. Paweł Skalski więcej…

 

7 Progam Ramowy

 

 „ASCOS – „Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems” – Bezpieczeństwo lotnictwa i certyfikacja nowych operacji i systemów

 „CARGOMAP – „Air cargo technology road map” – Plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego

 „ESPOSA”– „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft” – Wydajne systemy i napęd dla małych samolotów

„SAT” – Small Air Transport Rdmp – Mały transport lotniczy

„TFAST” – „Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction”

„AEROFAST – „Aerocapture for future space transportation” – Nowa technologia aerodynamicznego hamowania pojazdów kosmicznych

„GRASP– „Green Advanced Space Propulsion” – Alternatywne materiały pędne do zastosowań kosmicznych

„CopAIR-LA” – Akcja wspierająca europejską współpracę badawczą w lotnictwie z krajami Ameryki Łacińskiej

„AEROPORTAL”- Akcja wspierają działalność badawczo-rozwojową Europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw Lotniczych