• English

Wpięcie w instalację hydrauliczną ( wodną i olejową) nowego agregatu MTS 515.90 oraz wpięcie w linię zlewową instalacji hydraulicznej wymiennika ciepła wraz z instalacją automatyki.

0

znak sprawy: 44/ZK/AZLK/17                                            Warszawa, dnia 20.09.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wpięcie w  instalację hydrauliczną ( wodną i olejową) nowego agregatu MTS 515.90 oraz wpięcie w linię zlewową instalacji hydraulicznej wymiennika ciepła wraz z instalacją automatyki.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 września 2017 o 13:27:33 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 września 2017 o 13:27:33 przez Ludwika Domżał
  • 20 września 2017 o 14:49:13 przez Ludwika Domżał