Współpraca

Instytut Lotnictwa współpracuje z wieloma uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu wiedzy oraz organizacjami przemysłowymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Dzięki tej międzynarodowej współpracy możliwe jest korzystanie z dorobku najwyższej klasy naukowców, a także udział w realizacji projektów nie tylko z dziedziny lotnictwa.

Profil poszukiwanych partnerów

OFERTA WSPÓŁPRACY Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to jeden z największych instytutów naukowych w Europie. Posiadamy 90 lat doświadczenia, zatrudniamy 1800 inżynierów, naukowców i badaczy. W Instytucie działa 30 wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni, w tym największy tunel w Europie Środkowo-Wschodniej, zmodernizowany w 2015 roku. Usługi badawczo-rozwojowe są prowadzone w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Prowadzimy prace dla sektorów: lotniczego, motoryzacji, budownictwa, energetyki, chemicznego, kosmicznego,

Partnerzy krajowi

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na rynku krajowym współpracuje ze wszystkimi liczącymi się uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu wiedzy oraz organizacjami przemysłowymi. Wśród partnerów Instytutu Lotnictwa znajdują się m.in.: AIR-POL, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Avio Polska, BFGoodrich Krosno, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centrum Techniki Morskiej, Siły Powietrzne, EADS – PZL, ETC-PZL Aerospace, FIN, FPU WALDREX,

Partnerzy zagraniczni

Globalizacja przemysłu oraz rynku badań naukowych wymaga współdziałania ze specjalistami z całego świata. Rozwój technologii informacyjnych, zarządzanie oparte na wiedzy i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych umożliwia wspólne tworzenie i prowadzenie badań w zakresie kompetencji globalnych oraz wykorzystywanie ich wyników dla potrzeb poszczególnych krajów czy organizacji. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi szeroką współpracę z wieloma uczelniami, instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi i laboratoriami przemysłowymi z Europy, Ameryki,

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej jest odpowiedzialny za planowanie, zarządzanie i wsparcie działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa o charakterze międzynarodowym, takich jak promocja i koordynacja zagranicznych inicjatyw badawczych i edukacyjnych. Zespół wspiera i uczestniczy w strategii internacjonalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Główne obszary działania to: Wsparcie przy międzynarodowych projektach badawczych oraz inicjatywach edukacyjnych Punkt kontaktowy o możliwościach stypendiów i staży Wsparcie mobilności międzynarodowej

Przynależność do organizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przynależy do liczących się krajowych i światowych organizacji badawczych i technicznych. W ich strukturach podejmuje działania zmierzające do umocnienia pozycji polskiego sektora badawczego na rynku krajowym, europejskim i światowym. Instytut jest członkiem, m.in. organizacji: Krajowych AVIA-SPLot Sieć Porozumienia Lotniczego Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza Federacji Firm Lotniczych Bielsko Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Polskiej Platformy

Klaster lotniczy i kosmiczny

Zasadniczym celem działania porozumienia kooperacyjnego „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” jest stymulowanie działań proinnowacyjnych w branży lotniczej oraz ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom lotniczym i kosmicznym oraz jednostkom naukowym do nowoczesnej bazy badawczej. W szczególności celami działań klastra będzie udostępnienie małym i średnim przedsiębiorstwom lotniczym i kosmicznym nowoczesnej bazy badawczej w zakresie robotyzacji wytwarzanych konstrukcji lotniczych i kosmicznych, aerodynamiki stosowanej, hamowni dla silników tłokowych