Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej jest odpowiedzialny za planowanie, zarządzanie i wsparcie działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa o charakterze międzynarodowym, takich jak promocja i koordynacja zagranicznych inicjatyw badawczych i edukacyjnych. Zespół wspiera i uczestniczy w strategii internacjonalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Główne obszary działania to:

  • Wsparcie przy międzynarodowych projektach badawczych oraz inicjatywach edukacyjnych
  • Punkt kontaktowy o możliwościach stypendiów i staży
  • Wsparcie mobilności międzynarodowej pracowników akademickich i nie-akademickich
  • Organizacja wizyt gości i partnerów zagranicznych
  • Rozwój i koordynacja międzynarodowej współpracy akademickiej i badawczej

 

Kontakt:

mgr Agata Wierzbińska
Główny specjalista ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 188 39 00
mail: agata.wierzbinska[at]ilot.edu.pl