• English

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej jest odpowiedzialny za planowanie, zarządzanie i wsparcie działalności Instytutu Lotnictwa o charakterze międzynarodowym, takich jak promocja i koordynacja zagranicznych inicjatyw badawczych i edukacyjnych. Zespół wspiera i uczestniczy w strategii internacjonalizacji Instytutu Lotnictwa.

Główne obszary działania to:

  • Wsparcie przy międzynarodowych projektach badawczych oraz inicjatywach edukacyjnych
  • Punkt kontaktowy o możliwościach stypendiów i staży
  • Wsparcie mobilności międzynarodowej pracowników akademickich i nie-akademickich
  • Organizacja wizyt gości i partnerów zagranicznych
  • Rozwój i koordynacja międzynarodowej współpracy akademickiej i badawczej.

 

Kontakt:
mgr Tomasz Osypowicz
Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą
Kraje: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Afryka
tel. +48 22 188 39 49
mail: tomasz.osypowicz[at]ilot.edu.pl

mgr Agata Wierzbińska
Główny specjalista ds. współpracy z Unią Europejską
Kraje: Europa, Turcja, Azerbejdżan
tel. +48 22 188 39 00
mail: agata.wierzbinska[at]ilot.edu.pl